Πρόσκληση σε συνέντευξη τύπου: παρουσίαση της πρωτοβουλίας Blue Prototype by ΤΕΕ, ΕΛΚΕΘΕ και Περιφέρεια Αττικής – έναρξη υποβολής προτάσεων

Με την ευκαιρία της έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Β κύκλο της πρωτοβουλίας Prototype, που για τον τρέχοντα κύκλο εστιάζει στη θαλάσσια οικονομία και ονομάζεται Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region, το ΤΕΕ προσκαλεί τους συντάκτες που καλύπτουν θέματα του Επιμελητηρίου και της Επιχειρηματικότητας σε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας.

Το Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region θα παρουσιάσουν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός, ο Πρόεδρος του ΕΛΚΕΘΕ Καθηγητής του ΕΜΠ Σπύρος Μαυράκος και ο Περιφερειάρχης Αττικής Γιώργος Πατούλης. Η Συνέντευξη Τύπου θα πραγματοποιηθεί την Τρίτη 26 Νοεμβρίου 2019 και ώρα 11:30, στην αίθουσα εκδηλώσεων (1ος όροφος) του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδος (Νίκης 4, Αθήνα).

 

Στόχος των τριών φορέων που συμπράττουν στη σημαντική αυτή πρωτοβουλία είναι η υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία.

Το “Blue Prototype by TEE, HCMR-ΕΛΚΕΘΕ and Attica Region”  αποτελεί κοινή Πρωτοβουλία των τριών φορέων και υλοποιείται ως πιλοτική δράση στο πλαίσιο του συγχρηματοδοτούμενου από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region, που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.

BLUE Prototype by ΤΕΕ – ΕΛΚΕΘΕ: ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία

BLUE Prototype by ΤΕΕ  ΕΛΚΕΘΕ: ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών για τη θαλάσσια οικονομία

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την υποστήριξη καινοτόμων ιδεών, ατομικών ή ομαδικών, ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών, σχετικών με τη θαλάσσια οικονομία, ανακοινώνουν σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας και το Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών.

Το Blue Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ αποτελεί κοινή πρωτοβουλία των δύο φορέων και υλοποιείται στο πλαίσιο του χρηματοδοτούμενου υπό την Ευρωπαϊκή Εδαφική Συνεργασία «Interreg MED» ερευνητικού προγράμματος MISTRAL (Mediterranean Innovation STRAtegy for transnational activity of clusters and networks of the Blue Growth).

Έχει προηγηθεί ο πρώτος κύκλος του Prototype by TEE and Attica Region που συνέβαλε στην ενίσχυση και προώθηση καινοτόμων ιδεών και startup επιχειρήσεων στα πεδία δραστηριοποίησης των μηχανικών την περίοδο 2017-2018. Οι δράσεις του Prototype by TEE υποστηρίζονται και από την Περιφέρεια Αττικής. Έχει επίσης προηγηθεί η οριοθέτηση από το ΕΛΚΕΘΕ των ερευνητικών και τεχνολογικών προκλήσεων με υψηλό δυναμικό καινοτομίας για τη θαλάσσια οικονομία και εντοπίσθηκαν καλές πρακτικές που αξιοποιούν το δυναμικό αυτό.

Το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ είναι ένας τεχνοδικτυακός επιταχυντής καινοτόμων ιδεών ειδικά για τη θαλάσσια οικονομία, τις οποίες υποστηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια, με σκοπό να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και δυναμικά προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας και ειδικότερα προς διατήρηση της υγείας της υδρόσφαιρας σε συνάρτηση με την περιβαλλοντική, κοινωνική και οικονομική βιωσιμότητα και διαχείριση και τη συμβολή της στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη.

 

Πώς θα λειτουργήσει η πρωτοβουλία

Πρόκειται για την οργάνωση ενός διαγωνισμού με ανοικτή και δωρεάν συμμετοχή ατόμων ή ομάδων έως και 5 ατόμων.

To BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ θα υποδεχθεί σε τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) περιβάλλον τις νέες ιδέες με επιχειρηματική προοπτική, τις οποίες, κατόπιν αξιολόγησης και επιλογής, θα κατατάξει με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους αλλά και τη φάση ωρίμασης στην οποία βρίσκονται. Η θεματική ταξινόμηση του κύκλου αυτού υιοθετεί, ως οριζόντια προσέγγιση, τη θαλάσσια οικονομία και επιμερίζεται στοχευμένα σε πέντε συγκεκριμένες διαφορετικές δραστηριότητες που εμπίπτουν στην Ευρωπαΰκή στρατηγική «Γαλάζια Ανάπτυξη» (Blue Growth) και είναι οι εξής:

 • θαλάσσια υδατοκαλλιέργεια [Marine Aquaculture (MA)] και αλιεία μικρής κλίμακας [Small Scale Fisheries (SSF)]
 • θαλάσσια βιοτεχνολογία[Marine Biotechnology]
 • παράκτιος και θαλάσσιος τουρισμός[Coastal and Maritime Tourism] 
 • θαλάσσιες ανανεώσιμες πηγές ενέργειας[Marine Renewable Energy (MRE)]
 • θαλάσσια επιτήρηση[Maritime Surveillance]

 

Τι είναι το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕΥποστήριξη και Mentoring

Το BLUE Prototype by TEE – ΕΛΚΕΘΕ φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες καινοτόμες ιδέες για να αποκτήσουν επιχειρηματική υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Για το σκοπό αυτό συμμετέχει σε διεθνή road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της πρωτοβουλίας. Παράλληλα οργανώνει ημερίδες και εργαστήρια (workshops) για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή της συνολικής πρωτοβουλίας, αλλά και των επιμέρους ερευνητών, νέων ή επίδοξων επιχειρηματιών που θα ενταχθούν σε αυτό.

 

Πως θα λειτουργήσει το BLUE Prototype

Με τη συμμετοχή ειδικών, στελεχών, συμβούλων και εμπειρογνωμόνων, τόσο από το ΤΕΕ – με τη δύναμη των 110.000 μηχανικών μελών του – όσο και του ΕΛΚΕΘΕ – με το αξιόλογο ερευνητικό προσωπικό και έργο – τη πρωτοβουλία θα εξελιχθεί στις εξής φάσεις:

 1. προσέλκυση και υποδοχή τουλάχιστον 10 ατομικών ή ομαδικών ιδεών στο τεχνοδικτυακό (ψηφιακό) περιβάλλον του Prototype που έχει αναπτύξει το TEE,
 2. αξιολόγηση και επιλογή από την ομάδα έργου που συγκροτούν από κοινού ΤΕΕ και ΕΛΚΕΘΕ έως 10 εκ των ιδεών που θα υποβληθούν – εκείνων που θα έχουν τη μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας ή και τονθετικότερο αντίκτυπο για τους στόχους του προγράμματος MISTRAL,
 3. εκ του σύνεγγυς ή/και από απόσταση συμβουλευτική υποστήριξη, ομαδική και εξατομικευμένη, τουλάχιστον 20 ωρών ανά δικαιούχο των επιλεγέντων ιδεών, προκειμένου αυτές να εξελιχθούν σε επίδοξα επιχειρηματικά σχέδια,
 4. οργάνωση δημόσιας επίδειξης των επίδοξων επιχειρηματικών σχεδίων και επιλογής έως 5 εξ αυτών, των πλέον ώριμων και υποσχόμενων, από κοινού από το ΤΕΕ και το ΕΛΚΕΘΕ,
 5. προετοιμασία έως 5 δικαιούχων των επιλεγέντων επιχειρηματικών σχεδίων για συμμετοχή τους σε διεθνή δημόσια επίδειξη (Final Competition Demo Day,  Απρίλιος 2020, Γαλλία) που διοργανώνεται στο πλαίσιο του ερευνητικού προγράμματος MISTRAL.

 

Ενδιαφερόμενα άτομα και ομάδες – με ιδέες ή επιχειρήσεις προς ανάπτυξη – θα έχουν διάστημα μέχρι τα τέλη Σεπτεμβρίου για να προετοιμαστούν για την υποβολή της πρότασής τους στο BLUE Prototype. Η έναρξη της υποβολής προτάσεων θα γίνει στα τέλη Αυγούστου – αρχές Σεπτεμβρίου και θα παραμείνει ανοιχτή για ένα μήνα. Θα ακολουθήσει η φάση της αρχικής επιλογής και της ουσιαστικής αξιολόγησης, ενώ η υποστήριξη θα ξεκινήσει εντός του έτους, με στόχο να ενισχυθούν οι συμμετέχοντες ενόψει των δημόσιων δράσεων που θα υλοποιηθούν το 2020, με καταληκτικό στόχο την επίδειξη στο Final Competition Demo Day τον  Απρίλιο του 2020 στη Γαλλία.

 

Περισσότερες πληροφορίες για το πρόγραμμα θα βρείτε στις ιστοσελίδες του ΤΕΕ και του ΕΛΚΕΘΕ, ενώ με την εκκίνηση της περιόδου υποβολής, η ενημέρωση θα γίνεται από την ειδική ιστοσελίδα του επιταχυντή prototype.tee.gr.

Συνέντευξη Τύπου για την έναρξη υποβολής προτάσεων στο Prototype by TEE [βίντεο]

Με την ευκαιρία της έναρξης της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Α κύκλο της πρωτοβουλίας  Prototype by TEE,το ΤΕΕ διοργάνωσε συνέντευξη τύπου για την παρουσίαση της πρωτοβουλίας.

Το Prototype by TEE παρουσίασαν ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός και ο Καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης.

To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του τoυ Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων.

 

Δείτε το βίντεο από την Συνέντευξη Τύπου

Prototype by TEE: ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ

Prototype by TEE:  ξεκίνησε η υποβολή προτάσεων στο πρόγραμμα στήριξης της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας του ΤΕΕ. 

Ηλεκτρονικά, στο prototype.tee.gr, από την Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου  έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Γ. Στασινός: «Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού»

-«Για να παραχθεί νέος πλούτος, για να έρθουν επενδύσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να μείνει στη χώρα το επιστημονικό δυναμικό απαιτούνται πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας»

-«Εμείς περνάμε από τη θεωρία στην πράξη. Εμπλουτίζουμε με τη δύναμη του ΤΕΕ και των ελλήνων μηχανικών το «οικοσύστημα καινοτομίας»

 Γ. Δουκίδης, Καθηγητής ΟΠΑ: Οι Μηχανικοί είναι πρωτοπόροι στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα

«Από σήμερα ως Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας σηματοδοτούμε το οργανωμένο πέρασμα σε μια νέα φάση υποστήριξης των δυναμικών επιχειρήσεων, των καινοτόμων ιδεών, της εξωστρεφούς παραγωγής», τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, ανακοινώνοντας σε συνέντευξη Τύπου, ότι άρχισε από σήμερα Τρίτη 12 Σεπτεμβρίου 2017  και θα διαρκέσει έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017, ο χρόνος υποβολής προτάσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων στον Α κύκλο του νέου προγράμματος Prototype by TEE. 

Στη συνέντευξη Τύπου,  ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, παρουσία του Καθηγητή του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (ΟΠΑ)  Γ. Δουκίδη,  υπογράμμισε ότι το Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας  η οποία αναπτύσσεται με τη συνεργασία του ΟΠΑ (Εργαστήριο ELTRUN και Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation). Είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Από τους ομιλητές παρουσιάστηκε αναλυτικά το πρόγραμμα, Prototype by TEE, οι προϋποθέσεις συμμετοχής, τα κριτήρια αξιολόγησης, οι θεματικοί τομείς, και οι τρείς κύκλοι που θα εξελιχθεί το πρόγραμμα, οι οποίοι έχουν ως εξής:

-Φάση Α’  (Call to Action), 12 – 30 Σεπτεμβρίου 2017,  κατά την οποίοι οι συμμετέχοντες καλούνται να υποβάλουν αίτηση και να συμπληρώσουν τη σχετική φόρμα.

-Φάση Β’ (Business Model Innovation and Design Thinking) ,  Οκτώβριος – Δεκέμβριος 2017, η οποία αφορά στην κατανόηση και σχεδιασμό των βασικών συστατικών του επιχειρηματικού μοντέλου και του προϊόντος.

-Φάση Γ’ (From Vision to Execution)  Ιανουάριος – Μάρτιος 2018 κατά την οποία οι ομάδες που τελικά προκρίνονται υποστηρίζονται περαιτέρω, σε όλα τα στάδια της επιχειρηματικής ανάπτυξης, δηλαδή από την ιδέα στην πραγματική υλοποίηση.

Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε ότι μέχρι τώρα έχει υπάρξει από τους μηχανικούς μέλη του ΤΕΕ μεγάλη συμμετοχή στη διαδικασία διαβούλευσης επί των κειμένων της πρωτοβουλίας Prototype by TEE, που προηγήθηκε της έναρξης του προγράμματος. Παράλληλα σημείωσε ως εξαιρετικά ενθαρρυντικό το γεγονός ότι υπάρχει ενδιαφέρον στήριξης του προγράμματος και από τον επιχειρηματικό κόσμο, από σημαντικές εταιρίες, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα, ο κατάλογος των οποίων θα ανακοινώνεται σταδιακά. Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημείωσε χαρακτηριστικά  ότι βασικός στόχος του προγράμματος είναι ο χρηματοδότης της ιδέας, που θα γίνει καινοτόμο προϊόν να είναι και ο πρώτος πελάτης αξιοποίησης της.

Γ. Στασινός:  «Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού»

«Απευθυνόμαστε σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού»,  υπογράμμισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γιώργος Στασινός, στη συνέντευξη Τύπου, που παραχώρησε προς τους δημοσιογράφους του τεχνικού και επιχειρηματικού ρεπορτάζ,  ανακοινώνοντας την έναρξη της διαδικασίας υποβολής αιτήσεων- προτάσεων στο νέο πρόγραμμα του ΤΕΕ Prototype by TEE.

«Με την επιστημονική, διοικητική, οικονομική και αναπτυξιακή γνώση που δίνουν στο ΤΕΕ οι 110 χιλιάδες μηχανικοί μέλη του, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε στην πράξη την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας μας» τόνισε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ σημειώνοντας ότι:

-«Φιλοδοξούμε να παντρέψουμε τα καλύτερα στελέχη των επιχειρήσεων της χώρας και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων με τις καινοτόμες ιδέες και ομάδες των νέων ανθρώπων που τώρα θέλουν να δοκιμάσουν τις δυνάμεις τους. Που έχουν σχέδια, ιδέες και οράματα που μπορούν να γίνουν επιτυχημένα προϊόντα. Θέλουμε να φέρουμε κοντά το επιχειρηματικό, επαγγελματικό και ακαδημαϊκό προσωπικό της χώρας με τους φοιτητές και τους αποφοίτους των ΑΕΙ. Με όπλο τις δικές μας δυνάμεις, να δώσουμε στους νέους επιστήμονες που θα συνεργαστούμε ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους – και μέσα από αυτούς να βελτιωθούμε όλοι.  Με έμφαση σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξωστρεφή δράση. Για να κάνουμε γρήγορα τα πρωτότυπα που θα προκύψουν από το prototype by TEΕ, καλά και πετυχημένα, πρότυπα προϊόντα και υπηρεσίες – που θα αφήνουν «μέρισμα» στη χώρα, στην οικονομία και την κοινωνία»

Παρέμβαση για τις επενδύσεις

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ, ασκώντας παρέμβαση στο δημόσιο διάλογο των τελευταίων ημερών για τις επενδύσεις , αφού σημείωσε ότι «εδώ και τρεις μέρες η χώρα παρακολουθεί μια συνεχόμενη συζήτηση – με καλές και κακές αφορμές – για τις επενδύσεις που έχει, που θέλει να προσελκύσει ή που χάνει η χώρα» τόνισε ότι:

«Εμείς αποφασίσαμε να περάσουμε από τη θεωρία στην πράξη. Να εμπλουτίσουμε με τη δύναμη του ΤΕΕ και των ελλήνων μηχανικών το «οικοσύστημα καινοτομίας» που δημιουργείται τα τελευταία χρόνια στη χώρα. Να δώσουμε ευκαιρίες. Εμείς λοιπόν σήμερα ασχολούμαστε πρακτικά με το θέμα των επενδύσεων. Όχι στην παραδοσιακή τους μορφή, όμως…  Γιατί πέρα από τις μεγάλες επενδύσεις υπάρχουν και οι μικρές.  Αυτές που έχουν πιθανόν μεγαλύτερο ρίσκο – αλλά και μεγαλύτερη απόδοση.  Που ξεπερνούν τα πεπατημένα. Που μπορούν να αλλάξουν πολλά. Αν πετύχουν. Και εμείς θέλουμε να πετύχουν.  Και θα προσπαθήσουμε όσο περισσότερο μπορούμε για να πετύχουν. Άλλωστε σε μια χώρα όπως η Ελλάδα, που οι φυσικοί πόροι δεν είναι μεγάλοι, που η βιομηχανική βάση είναι περιορισμένη, οι πιθανότητες μακροπρόθεσμης οικονομικής επιτυχίας και ευμάρειας αυξάνονται μόνο αν επενδύσουμε στην γνώση, στην έρευνα, στην καινοτομία, στην επιχειρηματικότητα».

Η σημασία και η εμβέλεια του Prototype by TEE.

Ο Γ. Στασινός μιλώντας για τη σημασία και την εμβέλεια της πρωτοβουλίας Prototype by TEE σημείωσε ότι «για να παραχθεί νέος πλούτος, για να έρθουν επενδύσεις, για να δημιουργηθούν θέσεις εργασίας, για να μείνει στη χώρα το επιστημονικό δυναμικό απαιτούνται πρωτοβουλίες στήριξης της επιχειρηματικότητας. Και ο πιο δύσκολος αλλά ταυτόχρονο πιο αποδοτικός δρόμος είναι αυτός της νεοφυούς επιχειρηματικότητας. Και εμείς στο ΤΕΕ αναλαμβάνουμε το μερίδιο που μας αναλογεί σε αυτήν την προσπάθεια που πιστεύουμε ότι πρέπει να είναι συνολική, να αφορά ολόκληρη την εθνική οικονομία και την ελληνική κοινωνία» Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ είπε χαρακτηριστικά ότι «εμείς στο ΤΕΕ ως μηχανικοί είμαστε πρακτικοί άνθρωποι. Οπότε δεν είναι δυνατόν να περιμένουμε ούτε από το κράτος, ούτε από την κυβέρνηση, ούτε από τις μεγάλες και εδραιωμένες εταιρείες να πάρουν «μπρος». Ούτως ή άλλως, -συνέχισε ο ίδιος-  έχουν αποδείξει ότι καθυστερούν στην υιοθέτηση αλλαγών που συμβαίνουν στην κοινωνία και την οικονομία.Ούτως ή άλλως η καινοτομία στηρίζεται σε αυτούς που τρέχουν μπροστά από την εποχή τους».

-«Για αυτόν τον λόγο αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία Prototype by TEE» τόνισε ο Γ. Στάσινος εξηγώντας αναλυτικά:

«Για να βοηθήσουμε να ωριμάσουν πιο γρήγορα τα πράγματα. Να γίνουμε, αν θέλετε, ένας καταλύτης εξελίξεων. Να επιταχύνουμε όσα μπορούν να γίνουν. Για να συμβάλλουμε έμπρακτα στην αλλαγή του παραγωγικού μοντέλου, στη δημιουργία νέων επιχειρήσεων, στην εξωστρέφεια της χώρας. Για να βάλουμε τη δύναμη 110 χιλιάδων μηχανικών στην υπηρεσία της οικονομικής ανάκαμψης.  Το ελληνικό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, και ιδιαίτερα οι Έλληνες Μηχανικοί, έχουν καταφέρει πολλά μέχρι σήμερα . Όλοι αναγνωρίζουν ότι οι μηχανικοί μας ειδικά και οι επιστήμονες μας γενικότερα ανταγωνίζονται – στα ίσια – κάθε συνάδελφο, όπου γης.  Αυτό που λείπει από τη χώρα μας είναι αφενός η κουλτούρα καινοτομίας. Της ανοιχτής καινοτομίας και της οργανωμένης καινοτομίας, ακόμη περισσότερο…. Αφετέρου λείπουν οι δομές υποστήριξης, ώστε τα ερευνητικά και επιστημονικά έργα να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα το δρόμο της υλοποίησης και της επιτυχίας – ή της αποτυχίας – στην αγορά. Και παρά τα πετυχημένα παραδείγματα, από ερευνητικά έργα στις πολυτεχνικές σχολές της χώρας, οι επιχειρηματικές επιτυχίες είναι σχετικά λίγες».

Ο Πρόεδρος του ΤΕΕ Γ. Στασινός ευχαρίστησε το ΟΠΑ και τον καθηγητή κ. Δουκίδη για τη συνεργασία στο πρόγραμμα. Παράλληλα τόνισε ότι στο Prototype by TEE συμμετέχουν  αυτομάτως και αυτονόητα  όλες οι Πολυτεχνικές Σχολές της χώρας, οι Καθηγητές των οποίων είναι μέλη του ΤΕΕ και θα αξιοποιηθούν ως «μέντορες» των συμμετεχόντων ομάδων για την υλοποίηση των προγραμμάτων και προϊόντων τους. Επίσης ο Πρόεδρος του ΤΕΕ επισήμανε την σημαντική συνδρομή των ταλέντων που θα καταθέσουν τις ιδέες τους αλλά και των μεντόρων και των χορηγών που θα συμμετέχουν στην προσπάθεια.  Ο Γ. Στασινός υπογράμμισε  ακόμη τον ρόλο των ΜΜΕ  στην προώθηση του prototype αλλά και γενικότερα της καινοτομίας, μέσα από την προβολή επιτυχημένων παραδειγμάτων αλλά και ερευνητικών και επιστημονικών ιδεών που αξίζουν δημοσιότητας.

Γ. Δουκίδης Καθηγητής ΟΠΑ: Οι Μηχανικοί είναι πρωτοπόροι στην καινοτόμα επιχειρηματικότητα

Ο καθηγητής του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών Γιώργος Δουκίδης, κατά τη διάρκεια της συνέντευξης Τύπου έκανε αναλυτική παρουσίαση του νέου προγράμματος Prototype byΤΕΕ. Παράλληλα επεσήμανε πως το Οικονομικό Πανεπιστήμιο ασχολείται περίπου 20 χρόνια με την καινοτόμο επιχειρηματικότητα και έχει διαπιστωθεί πως, η πλειοψηφία των ανθρώπων που πρωταγωνιστούν τόσο στην καινοτομία όσο και στην επιχειρηματικότητα είναι μηχανικοί. Υπογράμμισε ότι η φιλοδοξία της συμμετοχής του ΟΠΑ και του ίδιου στο πρόγραμμα του ΤΕΕ είναι να προσφερθούν δυνατότητες κυρίως στους νέους μηχανικούς, τους αποφοίτους των Πολυτεχνικών σχολών, οι οποίοι εισάγονται με τις μεγαλύτερες βαθμολογίες στις σχολές τους, αποκτούν ισχυρό επίπεδο σπουδών και εν συνεχεία αντιμετωπίσουν προβλήματα απασχόλησης, ιδίως στις τρέχουσες συνθήκες της οικονομικής κρίσης, που βιώνει η χώρα. Η συμβολή μας θα είναι καθοριστική, ώστε οι συμμετέχοντες στο πρόγραμμα να μην μείνουν στο στάδιο της κατάθεσης της ιδέας ή της εκπόνησης ενός επιχειρησιακού σχεδίου  αλλά να ολοκληρώσουν την πρωτοβουλία τους με την παραγωγή συγκεκριμένου προϊόντος τόνισε ο κ Δουκίδης. Κυρίαρχο όραμα του προγράμματος συνέχισε ο ίδιος είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Ο Καθηγητής του ΟΠΑ τόνισε ακόμη ότι η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 2 έως και 5 ατόμων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που είναι φοιτητές, απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται στην καινοτόμο επιχειρηματική δραστηριότητα.

Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την ιδέα τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Με βάση τον σχεδιασμό του Prototype byΤΕΕ  αλλά και την διαβούλευση που προηγήθηκε διαμορφώθηκαν οι θεματικές ενότητες του προγράμματος, σε τομείς επιστημονικού,  τεχνολογικού και επιχειρηματικού ενδιαφέροντος οι οποίοι έχουν ως εξής:

 • Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Αειφόρες Κατασκευές, Κτήρια και Καινοτόμα δομικά προϊόντα
 • Καινοτόμα προϊόντα και Προηγμένα Υλικά (Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία)
 • Σύγχρονες υποδομές και αυτοματισμοί παραγωγής
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων
 • Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ICT)
 • Καινοτόμες Εφαρμογές και Υπηρεσίες Τουρισμού και Μεταφορών
 • Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση. 

 Διαβάστε εδώ την Παρουσίαση του Prototype by ΤΕΕ 

Prototype by TEE: Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση – αντίστροφη μέτρηση για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων

Ολοκληρώθηκε η διαβούλευση επί των κειμένων της πρωτοβουλίας Prototype by TEE και παράλληλα μετρά αντίστροφα ο χρόνος για την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Α κύκλο που προγραμματίζεται για τις 12 Σεπτεμβρίου 2017 και θα διαρκέσει μέχρι τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Τις επόμενες ημέρες ενσωματώνονται οι παρατηρήσεις που έγιναν στην διαβούλευση με στόχο να καλυφθεί κάθε παράμετρος που θα συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Το διάστημα αυτό μπορούν να χρησιμοποιήσουν οι ενδιαφερόμενες start-ups για να προετοιμαστούν αλλά και να επικοινωνήσουν για κάθε λεπτομέρεια με τους διοργανωτές.

 Το Prototype by TEE φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες start-up να αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-up που θα ενταχθούν σε αυτό. Το Prototype by TEE φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες start-up να αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-up που θα ενταχθούν σε αυτό.

Στον ιστοστόπο της πρωτοβουλίας μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά στοιχεία, όπως θα εμπλουτίζονται και από τις παρατηρήσεις της διαβούλευσης, στις εξής ενότητες:

Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του τoυ Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων.

Prototype by TEE: ξεκινά ένας νέος τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών – Στασινός: Δίνουμε στους νέους επιστήμονες ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους

Prototype by TEE: ξεκινά ένας νέος τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών – Στασινός: Δίνουμε στους νέους επιστήμονες ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους

 

Μια σημαντική πρωτοβουλία για την ενίσχυση των νεοφυών επιχειρήσεων (start-ups) ανακοινώνει σήμερα το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας: prototype.tee.gr

To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω του τoυ Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών (Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας – Athens Center for Entrepreneurship and Innovation) καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων.

Σχετικά με την πρωτοβουλία Prototype by TEE, ο Πρόεδρος του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας Γιώργος Στασινός δήλωσε:

«Το ελληνικό επιστημονικό και ερευνητικό δυναμικό, και ιδιαίτερα οι Έλληνες Μηχανικοί, έχει καταφέρει πολλά μέχρι σήμερα και ανταγωνίζεται στα ίσια κάθε συνάδελφο, όπου γης. Αυτό που λείπει από τη χώρα μας είναι αφενός η κουλτούρα καινοτομίας και αφετέρου οι δομές υποστήριξης ώστε τα ερευνητικά και επιστημονικά έργα να βρίσκουν γρήγορα και εύκολα το δρόμο της υλοποίησης και της επιτυχίας – ή της αποτυχίας – στην αγορά. Σε αυτό το κενό απαντά η πρωτοβουλία Prototype by TEE. Με την επιστημονική, διοικητική, οικονομική και αναπτυξιακή γνώση που δίνουν στο ΤΕΕ οι 110 χιλιάδες μηχανικοί μέλη του, φιλοδοξούμε να ενισχύσουμε στην πράξη την επόμενη γενιά επιχειρηματικών ιδεών και εφαρμοσμένης έρευνας της χώρας μας. Με όπλο τις δικές μας δυνάμεις, θα δώσουμε στους νέους επιστήμονες που θα συνεργαστούμε ολοκληρωμένη υποστήριξη και mentoring για να πετύχουν τους στόχους τους – και μέσα από αυτούς να βελτιωθούμε όλοι. Με έμφαση σε καινοτόμες ιδέες, ανταγωνιστικά προϊόντα και υπηρεσίες, εξωστρεφή δράση. Για να κάνουμε γρήγορα τα πρωτότυπα που θα προκύψουν από το prototype by TEΕ, καλά και πετυχημένα, πρότυπα προϊόντα της χώρας».

Τι είναι το Prototype by TEE – Υποστήριξη και Mentoring

Το Prototype by TEE φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες start-up να αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-up που θα ενταχθούν σε αυτό. Το Prototype by TEE φιλοδοξεί να στηρίξει όσο το δυνατόν περισσότερες start-up να αποκτήσουν υπόσταση και να εξελιχθούν, έχοντας ως πεδίο δραστηριοποίησης και πελατολογίου ολόκληρο τον πλανήτη. Στο πλαίσιο αυτό, θα συμμετέχει σε ευρωπαϊκά road-show και εκθέσεις σχετικές με το αντικείμενο και τους στόχους της. Παράλληλα θα οργανώνει ημερίδες και workshop, για την ενημέρωση των ενδιαφερόμενων, την ευρύτερη προβολή του συνολικού project, αλλά και των επιμέρους start-up που θα ενταχθούν σε αυτό.

Διαβούλευση

Η παρουσίαση της πρωτοβουλίας σήμερα γίνεται για να υπάρξει διαβούλευση με κάθε ενδιαφερόμενο πάνω στα κείμενα βάσης της πρωτοβουλίας Prototype by TEE αλλά και για να δοθεί χρόνος στους ενδιαφερόμενους να προετοιμαστούν. Είναι ευνόητο πως σαν κείμενο βάσης θα εμπλουτισθεί  λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην διαβούλευση με στόχο να καλύψει κάθε παράμετρο που θα συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ειδικότερα και όσον αφορά την διαβούλευση, αυτή ξεκινά  άμεσα με την ανάρτηση του παρόντος κειμένου βάσης στον ιστότοπο του PrototypebyTEE με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό πριν την καταληκτική ημερομηνία του Aυγούστου 2017 με έμφαση στην επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής στην διαβούλευση.

Στον ιστοστόπο της πρωτοβουλίας μπορείτε να διαβάσετε τα βασικά στοιχεία, να δώσετε προτάσεις και να προτείνετε αλλαγές (μέσα από τη φόρμα επικοινωνίας ή τις διευθύνσεις email που δίνονται) στις εξής ενότητες:

Η διαβούλευση για την πρωτοβουλία Prototype by TEE θα διαρκέσει μέχρι τα τέλη Αυγούστου και οι παρατηρήσεις – προτάσεις θα ενσωματωθούν από τους διοργανωτές άμεσα. Ο πρώτος κύκλος του διαγωνισμού Prototype θα ανοίξει με την έναρξη της ηλεκτρονικής υποβολής στις 12 Σεπτεμβρίου 2017 και η λήξη ηλεκτρονικής υποβολής προτάσεων στον Α κύκλο προγραμματίζεται για τις 30 Σεπτεμβρίου 2017.

Πως θα λειτουργήσει η πρωτοβουλία

Σκοπός των διοργανωτών είναι να δώσουν τη δυνατότητα σε νέους ανθρώπους να αναπτύξουν τις ικανότητες σχεδίασης καινοτόμων υπηρεσιών και να βοηθηθούν στην ανάπτυξη εφαρμογών και νέων ψηφιακών επιχειρηματικών δραστηριοτήτων. Η συμμετοχή στον διαγωνισμό είναι ανοικτή και δωρεάν και μπορούν να συμμετάσχουν ομάδες από 1 έως και 5 ατόμων. Ο διαγωνισμός απευθύνεται σε νέους ανθρώπους που είναι απόφοιτοι ΑΕΙ/ΤΕΙ ή που δραστηριοποιούνται στη δημιουργία, προώθηση και εμπορική αξιοποίηση εφαρμογών.

To Prototype by TEE οργανώνει και κατατάσσει τις επιλεγμένες start-up με βάση το αντικείμενο ενδιαφέροντός τους αλλά και τη φάση ωρίμασης στην οποία βρίσκονται. Η θεματική ταξινόμηση του πρώτου κύκλου υιοθετεί, ως οριζόντια προσέγγιση, τις εφαρμογές τεχνολογιών ψηφιακής παραγωγής και κατασκευής και επιμερίζεται σε επτά διαφορετικές κατηγορίες, που είναι οι εξής:

 • Καινοτόμες Εφαρμογές Τουρισμού
 • Νέες Ενεργειακές Τεχνολογίες, Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και Εξοικονόμηση Ενέργειας
 • Αειφόρες Κατασκευές και Κτήρια
 • Προηγμένα Υλικά, Νέα Χημικά Υλικά και Νανοτεχνολογία
 • Περιβαλλοντικές Τεχνολογίες και Εφαρμογές, Σύγχρονη Διαχείριση Απορριμμάτων και Αποβλήτων
 • Τεχνολογία πληροφοριών και επικοινωνίας (ΤΠΕ, αγγλ. IT ή ICT)
 • Καινοτόμες Υπηρεσίες με στόχο την κοινωνική ανταπόδοση (κοινωνική επιχειρηματικότητα)

Για κάθε θεματική κατηγορία έχει οριστεί μια τριμελής ομάδα ειδικών, επιστημόνων και μηχανικών, οι οποίοι αναλαμβάνουν κάθετα το mentoring κάθε start-up, καθ’ όλη τη διάρκεια της λειτουργίας τους στο πλαίσιο τoυ project. Παράλληλα μια ομάδα ειδικών marketing και διοίκησης επιχειρήσεων υποστηρίζει οριζόντια όλες τις παραπάνω κατηγορίες. Η ταξινόμηση με βάση τη φάση ωρίμασης γίνεται σε τρία στάδια, που κωδικοποιούνται ως 1.«early stage», 2. «stage A», 3. Stage B». Για κάθε στάδιο προβλέπονται διαφορετικές διαδικασίες και πρακτικές ενίσχυσης, ενώ σε όλα η υποστήριξη είναι εξειδικευμένη και διαρκής.