Υποβάλετε την ιδέα σας συμπληρώνοντας την online αίτηση. Προσπαθήστε να είστε περιεκτικοί αλλά ακριβείς. Οι αξιολογητές θα εξετάσουν την ιδέα σας/την αίτησή σας και θα επικοινωνήσουμε μαζί σας.

Τα πεδία με την ένδειξη του αστερίσκου (*) είναι υποχρεωτικό να συμπληρωθούν.

Θέμα

* Ενδιαφέρεστε να υποβάλετε αίτηση για το παρακάτω θέμα:


Στοιχεία επικοινωνίας εκπροσώπου


Στοιχεία επιχειρηματικής ιδέας

Σε ποιο στάδιο βρίσκεται;

Για την επισύναψη των βιογραφικών απαιτείται η χρήση κάποιας υπηρεσίας αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων (cloud storage service), όπως: Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer κτλ. Στο προηγούμενο πεδίο, μαζί με τις υπόλοιπες πληροφορίες, μπορείτε να εισάγετε έναν ή περισσότερους συνδέσμους (links) προς το υλικό σας.

Παρακαλούμε να επισυνάψετε όποιο άλλο υποστηρικτικό υλικό επιθυμείτε (ειδικά σε περίπτωση που έχετε δημιουργήσει πρωτότυπο. Επίσης μπορείτε να μας στείλετε ένα βίντεο έως 3 λεπτά, στο οποίο να παρουσιάζετε την ομάδα σας και την ιδέα σας).

Για την επισύναψη του υλικού απαιτείται η χρήση κάποιας υπηρεσίας αποθήκευσης και διαμοιρασμού αρχείων (cloud storage service), όπως: Dropbox, Google Drive, OneDrive, WeTransfer κτλ. Στο πεδίο που ακολουθεί, μπορείτε να εισάγετε έναν ή περισσότερους συνδέσμους (links) προς το υλικό σας.Το Πρόγραμμα