Το ΤΕΕ, το ΕΛΚΕΘΕ και η Περιφέρεια Αττικής με το ΠΤΑΑ θα προβάλουν την Πρωτοβουλία και τη συμμετοχή τους σε αυτό μέσα από ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας (site, facebook, twitter), θα προβούν σε επικοινωνία μέσα από σχετικές ανακοινώσεις, θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις και θα προχωρήσουν σε ενέργειες δημοσιότητας (άρθρα, συνενετεύξεις, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ) ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κατά τον πληρέστερο τρόπο και να ενισχυθούν οι συμμετέχουσες ομάδες που διακρίνονται, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.