Το ΤΕΕ και το ΟΠΑ θα προβάλουν την Πρωτοβουλία και τη συμμετοχή τους σε αυτό μέσα από ηλεκτρονικά κανάλια επικοινωνίας (site, facebook, twitter), θα προβούν σε επικοινωνία μέσα από σχετικές ανακοινώσεις, θα πραγματοποιήσουν εκδηλώσεις και θα προσωρήσουν σε ενέργειες δημοσιότητας (άρθρα, συνενετεύξεις, συμμετοχή σε εκθέσεις κλπ) ώστε να ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι κατά τον πληρέστερο τρόπο, σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του προγράμματος.