Το Blue Prototype θεσπίζει τρεις (3) διακρίσεις για τους Συμμετέχοντες:

  1. «Εισακτέοι»: Δικαιούχοι των ιδεών που θα επιλεγούν κατά την 1η φάση, έως δέκα (10) συνολικά.
  2. «Απόφοιτοι»: Δικαιούχοι των επίδοξων επιχειρηματικών σχεδίων που θα επιλεγούν κατά τη 2η φάση, έως πέντε (5) συνολικά.
  3. «Διεθνείς»: Δικαιούχοι των επίδοξων επιχειρηματικών σχεδίων, με βάση τη βαθμολογία «αποφοίτησής» τους, που θα συμμετάσχουν στη διεθνή δημόσια επίδειξη του προγράμματος MISTRAL (Final Competition Demo Day, Μάιος 2020, Γαλλία), έως δύο (2).

Η συμμετοχή στο Blue Prototype δεν εξασφαλίζει την ένταξη στα ερευνητικά προγράμματα του ΕΛΚΕΘΕ. Ωστόσο, οι διακριθείσες ομάδες θα:

  • υποστηριχθούν περαιτέρω από το δίκτυο και τα μέλη του ΤΕΕ
  • προβληθούν από την Περιφέρεια Αττικής

Οι Συμμετέχοντες δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος των συμβουλευτικών υπηρεσιών του  Blue Prototype με χρήματα.

Οι διοργανωτές διατηρούν το δικαίωμα να σταματήσουν την παροχή των συμβουλευτικών υπηρεσιών του  Blue Prototype προς Συμμετέχοντα, εφόσον η πρόοδός του δεν ικανοποιεί τα κριτήρια της Πρωτοβουλίας.

Το Πρόγραμμα