Άτομα και ομάδες που ενδιαφέρονται να «εισαχθούν» στο Blue Prototype, θα επιλεγούν σύμφωνα με την πληρότητα και ποιότητα της πρότασής τους, την τεκμηρίωση των καινοτόμων, δραστικών και ανταγωνιστικών στοιχείων της ιδέας τους, το επίπεδο επιχειρηματικής τους ετοιμότητας (business readiness level) μαζί με τον αναμενόμενο αντίκτυπο του εγχειρήματός τους, και το παρακινητικό αποτέλεσμα (incentive effect) της «φοίτησής» τους στο Blue Prototype για την ωρίμανση της ιδέας τους και την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου τους.

Το Πρόγραμμα