Εδώ θα βρείτε τις συνηθέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις όπως προκύπτουν από την επικοινωνία με πιθανούς συμμετέχοντες αλλά και το διάλογο με τους ενδιαφερόμενους.

Πριν συμμετάσχετε στην πρωτοβουλία, διαβάστε αναλυτικά τις πληροφορίες που περιλαμβάνονται στην ενότητα «Το Πρόγραμμα» της ιστοσελίδας και τα χρήσιμα αρχεία που υπάρχουν και στο υποσέλιδο:

Η πρωτοβουλία προαναγγέλθηκε στις αρχές Αυγούστου 2019 ώστε οι ενδιαφέρομενες ομάδες και ερευνητές να έχουν επαρκή χρόνο προετοιμασίας. Η περίοδος υποβολής των αιτήσεων – προτάσεων συμμετοχής προς τους διοργανωτές ξεκινά στα τέλη Νοεμβρίου (ανακοίνωση 26 Νοεμβρίου 2019) και ολοκληρώνεται στο τέλος του έτους, στις 31/12/2019.