Η παρούσα ιστοσελίδα αποτελεί ένα κείμενο βάσης  για την έναρξη του διαλόγου και της διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι ευνόητο πως σαν κείμενο βάσης θα εμπλουτισθεί  λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην διαβούλευση με στόχο να καλύψει κάθε παράμετρο που θα συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος.

Ειδικότερα και όσον αφορά την διαβούλευση , αυτή ξεκινά άμεσα με την ανάρτηση του παρόντος κειμένου βάσης στον ιστότοπο του PrototypebyTEE με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό πριν την καταληκτική ημερομηνία του Aυγούστου 2017 με έμφαση στην επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής στην διαβούλευση.

Εδώ θα βρείτε τις συνηθέστερες ερωτήσεις και απαντήσεις όπως θα προκύψουν από τη διαβούλευση αλλά και το διάλογο με τους εναδιαφερόμενους.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida erat nec erat viverra, efficitur efficitur ligula commodo. Quisque a eros faucibus, sollicitudin dolor id, porta metus. Curabitur eu sagittis odio. Donec vehicula dictum dolor at mollis. Maecenas egestas nisi nibh, in venenatis magna pharetra quis. Vivamus sit amet fringilla risus. Sed vitae condimentum mauris. Nullam erat sem, auctor a feugiat et, iaculis a enim. Etiam non faucibus justo, nec pharetra purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida erat nec erat viverra, efficitur efficitur ligula commodo. Quisque a eros faucibus, sollicitudin dolor id, porta metus. Curabitur eu sagittis odio. Donec vehicula dictum dolor at mollis. Maecenas egestas nisi nibh, in venenatis magna pharetra quis. Vivamus sit amet fringilla risus. Sed vitae condimentum mauris. Nullam erat sem, auctor a feugiat et, iaculis a enim. Etiam non faucibus justo, nec pharetra purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida erat nec erat viverra, efficitur efficitur ligula commodo. Quisque a eros faucibus, sollicitudin dolor id, porta metus. Curabitur eu sagittis odio. Donec vehicula dictum dolor at mollis. Maecenas egestas nisi nibh, in venenatis magna pharetra quis. Vivamus sit amet fringilla risus. Sed vitae condimentum mauris. Nullam erat sem, auctor a feugiat et, iaculis a enim. Etiam non faucibus justo, nec pharetra purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida erat nec erat viverra, efficitur efficitur ligula commodo. Quisque a eros faucibus, sollicitudin dolor id, porta metus. Curabitur eu sagittis odio. Donec vehicula dictum dolor at mollis. Maecenas egestas nisi nibh, in venenatis magna pharetra quis. Vivamus sit amet fringilla risus. Sed vitae condimentum mauris. Nullam erat sem, auctor a feugiat et, iaculis a enim. Etiam non faucibus justo, nec pharetra purus.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Donec gravida erat nec erat viverra, efficitur efficitur ligula commodo. Quisque a eros faucibus, sollicitudin dolor id, porta metus. Curabitur eu sagittis odio. Donec vehicula dictum dolor at mollis. Maecenas egestas nisi nibh, in venenatis magna pharetra quis. Vivamus sit amet fringilla risus. Sed vitae condimentum mauris. Nullam erat sem, auctor a feugiat et, iaculis a enim. Etiam non faucibus justo, nec pharetra purus.