ΤO ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

To Prototype by TEE αποτελεί πρωτοβουλία του Τεχνικού Επιμελητηρίου Ελλάδας και είναι ένας τεχνοδικτυακός (ψηφιακός) επιταχυντής καινοτόμων ιδεών, τις οποίες στηρίζει στο επίπεδο της τεχνογνωσίας, οργάνωσης, διοίκησης, διαχείρισης και προώθησης, ώστε να υλοποιηθούν όσο το δυνατόν πιο αποτελεσματικά και προς όφελος της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.

Κυρίαρχο όραμα του ΤΕΕ, μέσω τoυ Prototype, είναι να ενδυναμωθούν νέοι επιχειρηματίες με καινοτόμες ιδέες, ώστε να συμβάλλουν καθοριστικά στην παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας.

Το εγχείρημα – project απευθύνεται σε επίδοξους επαν-εκκινητές της δραστηριότητας του μηχανικού και υλοποιείται καταρχήν με τη συνεργασία του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών καθώς και με τη συμμετοχή εξειδικευμένων επιμέρους επιστημονικών, τεχνολογικών, ερευνητικών φορέων και ιδρυμάτων.

Φάσεις Προγράμματος

Από τις βασικές γνώσεις στην υλοποίηση

Θεματικοί Τομείς

Οι κατηγορίες του πρώτου κύκλου

Βραβεία

Τι μπορείτε να κερδίσετε

Υποβολή Συμμετοχής

Καταθέστε τη δική σας πρόταση

Η παρούσα  πρόταση αποτελεί ένα κείμενο βάσης  για την έναρξη του διαλόγου και της διαβούλευσης με κάθε ενδιαφερόμενο. Είναι ευνόητο πως σαν κείμενο βάσης θα εμπλουτισθεί  λαμβάνοντας υπόψη τις παρατηρήσεις των συμμετεχόντων στην διαβούλευση με στόχο να καλύψει κάθε παράμετρο που θα συνεισφέρει στην πλήρη αποτύπωση των αναπτυξιακών δυνατοτήτων και την χάραξη ολοκληρωμένης στρατηγικής για την υποστήριξη της καινοτομίας και επιχειρηματικότητας από το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδος. Ειδικότερα και όσον αφορά την διαβούλευση , αυτή ξεκινά  άμεσα με την ανάρτηση του παρόντος κειμένου βάσης στον ιστότοπο του PrototypebyTEE με στόχο να ολοκληρωθεί το συντομότερο δυνατό πριν την καταληκτική ημερομηνία του Aυγούστου 2017 με έμφαση στην επίτευξη μέγιστης δυνατής συμμετοχής στην διαβούλευση.