Για τη συμμετοχή στην Πρωτοβουλία, ενδιαφερόμενα άτομα και ομάδες καλούνται να καταθέσουν την ιδέα τους έως τις 31 Δεκεμβρίου 2019, αναφέροντας σε ένα κείμενο 1000-1500 λέξεων τα εξής:

  1. τίτλο της ιδέας
  2. περιγραφή της ιδέας
  3. πρόβλημα/ ανάγκη που προσπαθεί να λύσει ή/ και ευκαιρία για να αξιοποιήσει
  4. καινοτομίες και διαφοροποίηση από την αγορά
  5. στοιχεία ομάδας και εμπειρία των μελών της

Οι προκρινόμενες ομάδες, έως δέκα (10) συνολικά, «εισάγονται»  στην επόμενη φάση.

Το Πρόγραμμα