Για τη συμμετοχή στο πρόγραμμα, οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να καταθέσουν την ιδέα τους έως τις 30 Σεπτεμβρίου 2017 αναφέροντας τα εξής σε ένα κείμενο 500-1000 λέξεων:

  1. τίτλο επιχειρηματικής ιδέας/υπηρεσίας
  2. περιγραφή της ιδέας/υπηρεσίας
  3. πρόβλημα/ανάγκη που προσπαθεί να λύσει
  4. καινοτομίες και διαφοροποίηση από αντίστοιχες υπηρεσίες
  5. στοιχεία ομάδας και εμπειρία των μελών της

Με βάση συγκεκριμένα κριτήρια προκρίνονται από την Επιστημονική Επιτροπή στη Φάση Α’ οι καλύτερες ομάδες.

Το Πρόγραμμα