Το Athens Center for Entrepreneurship and Innovation του Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών θα προσφέρει υπηρεσίες υποστήριξης ύστερα από επιλογή σε ομάδες που θα συμμετέχουν στην Β΄Φάση του Προγράμματος.

Η συμμετοχή στο Πρόγραμμα δεν εξασφαλίζει την υποστήριξη και την ένταξη στα προγράμματα του Athens Center for Entrepreneurship and Innovation.

Επιπλέον, τα start-ups των ομάδων που θα επιλεγούν θα:

  • υποστηριχθούν περαιτέρω από το δίκτυο και μέλη του ΤΕΕ
  • ενταχθούν στο Κέντρο Στήριξης Επιχειρηματικότητας και Καινοτομίας του ΟΠΑ

Οι νικητές δεν έχουν δικαίωμα αμοιβής ή/και ανταλλάγματος των υπηρεσιών με χρήματα.

Το Κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να σταματήσει την παροχή υπηρεσιών εφόσον η πρόοδος της νικήτριας ομάδας δεν ικανοποιεί τα κριτήρια του προγράμματος.

Το Πρόγραμμα